Härads Agda

SE JCH SE VCH
Härads Agda SE39623/2017 

Tik född: 2017-06-06

E. SE JCH Städjans Dalle

U. SE JCH Lökkas Dina

Meriter: 1:a hare + 2:a rådjur och 1:a hare och 1:a rådjur + 1:a rådjur vid 1,5 års ålder. 1+1 Rå januari -21. Excellent på utställning.