Härads Agda

Härads Agda SE39623/2017 

Tik född: 2017-06-06

E. Städjans Dalle

U. Lökkas Dina

Stamtavla