Släthåriga Foxterriervalpar väntas vecka 18

e DECH DKUCH PLCH SEUCH VDHCH Walland v. Helmeland u SEVCH Ackers Äzzri (J SEVCH SEJ(GS)CH Järvsöstigens Qvick u SEJ(GF)CH Kory). Walland har 1:a grytprov i Tyskland. Äzzri snabb och effektiv grythund. Friska och sunda linjer!