Jämthundsvalpar, med nerver av stål, födda 14 mars

Jämthundsv leveransklara 9 maj e FIJCH SEVCH Onnivaaran Bobi u J SEVCH Ackers Ålekråka. Bobi kullvärde 9/9 varav 8 är JCH och den sista startad på 2 prov med 93 o 92 poäng! Bobi har även 1:a på frilevande björn. Ålekråkan en rå jaktmaskin med 2 Certifikat, BIR samt nerver av stål och enorm dådkraft! www.ackers.se 070-6150101

Karelska björnhundsvalpar

FI UCH SE VCH Teilojan Neri är parad med J Jämäkän Ozzy. Valpar förväntas i början av vecka 15. Vid intresse kontakta Stephan 070-615 01 01, svarar vi inte så skicka ett sms.

NY JÄMTHUNDSSTJÄRNA TILL SVERIGE!!

FIJCH Onnivaaran Bobi (FIJCH Karhunkaatajan Cassius u FIJCH FIUCH Onnivaaran Äksä). Bobi har kullvärde 9/9 varav 7 st är FIJCH vid 10 månaders ålder! Bobi tog 1:a på älg vid 9 månaders ålder och 1:a på frilevande björn vid 16 månaders ålder! Höfter A/B, armbågar 0/0, knäskålar 0/0, ögonlyst UA. Toppmentalitet! Ackers Kennel 070-6150101